Θα μπορούσαν οι εκλάμψεις ακτίνων γάμμα να αφανίσουν πολιτισμούς;