Προσωπικά δεδομένα (GDPR)

Προσωπικά δεδομένα (GDPR)

Τελευταία ενημέρωση: 15 Οκτωβρίου 2021

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου/Ιδιωτικότητας & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, περιγράφει τις πολιτικές και τις διαδικασίες μας σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και την αποκάλυψη των πληροφοριών σας όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα/Ιστότοπο (www.2science.gr) και σας ενημερώνει για τα δικαιώματα απορρήτου σας και τον τρόπο με τον οποίο σας προστατεύει ο νόμος.

Η ομάδα του 2’science (εφεξής το “2’science”) αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της Ιστοσελίδας της. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά πώς χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που συλλέγονται από το 2’science κατά την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα.

Μη Προσωπικά Δεδομένα

Κατά την πρώτη επίσκεψη ή χρήση της Ιστοσελίδας του 2’science, ενδέχεται να τοποθετηθούν στον υπολογιστή του χρήστη ορισμένες πληροφορίες, ευρέως γνωστές ως ‘cookies’ (αρχεία αναγνώρισης). Τα ‘cookies’ αυτά θα αποστέλλονται αυτόματα από τον υπολογιστή του χρήστη στην Ιστοσελίδα του 2’science, κάθε φορά που ο χρήστης επιλέγει να ξαναεπισκεφτεί την παρούσα Ιστοσελίδα. Τα ‘cookies’ παρέχουν πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο και το χρόνο που ένας χρήστης επισκέφθηκε τη συγκεκριμένη Ιστοσελίδα, ενώ συγχρόνως επιτρέπουν στο 2’science να ελέγχει πόσοι χρήστες συνολικά έχουν επισκεφτεί την Ιστοσελίδα. Η τεχνολογία αυτή συλλέγει τις πληροφορίες αθροιστικά και δεν συλλέγει προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες να επιτρέπουν τον προσδιορισμό της ταυτότητας συγκεκριμένου προσώπου. Το 2’science ευελπιστεί, μέσω των πληροφοριών που συλλέγει με τη μέθοδο αυτή, να βελτιώσει την ποιότητα της Ιστοσελίδας και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Προσωπικά Δεδομένα

Το 2’science ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα, εκτός εάν μας τα παράσχετε οικειοθελώς. Κατά την τοποθέτηση μιας ερώτησης μέσω της Ιστοσελίδας είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση από πλευράς του χρήστη κάποιων προσωπικών του δεδομένων που θα επιτρέψουν εν συνεχεία στο 2’science να επεξεργαστεί την εν λόγω ερώτηση. Οποιαδήποτε συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο, βάσει των επιταγών του Νόμου 2472/1997 περί “Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα”, των αποφάσεων και κανονισμών της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Το 2’science υπεύθυνα δηλώνει ότι οποιαδήποτε συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς που συνδέονται άμεσα με την απάντηση των ερωτήσεων που τοποθετήθηκαν μέσω της Ιστοσελίδας, και δεν θα εκτείνεται πέραν του αναγκαίου για αυτό σκοπού. Το 2’science δηλώνει ότι δεν θα διαβιβάσει ή κοινοποιήσει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιτάσσεται από το Νόμο και/ή τις αρμόδιες Αρχές. Προσωπικά δεδομένα που μπορούμε να συλλέξουμε για τους ανωτέρω σκοπούς, μέσα από την τοποθέτηση ερωτήσεών σας και την λήψη μηνυμάτων επικοινωνίας από εσάς, είναι: Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομίου.

Παρακολούθηση Επισκεψιμότητας Ιστότοπων

Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και αυτός, χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για να παρακολουθεί την δραστηριότητα των χρηστών. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα μας και για να δούμε την πορεία της μέσα στον Ιστότοπο. Παρόλο που το GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας κάνει προσωπικά γνωστούς σε εμάς. Το GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ενδεχομένως για την ταυτοποίηση σας, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό. Θεωρούμε ότι η Google είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων ο οποίος είναι συμβατός με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Cookies

Σε αυτή την Ιστοσελίδα, χρησιμοποιούμε τα ‘cookies’ για να βελτιώσουμε την εμπειρία της χρήσης της Ιστοσελίδας από τους επισκέπτες της. Η λειτουργία της Ιστοσελίδας θα επηρεαστεί σημαντικά αν απενεργοποιήσετε ή αν δεν αποδεχθείτε τη χρήση των ‘cookies’. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ‘cookies’ μας διαβάστε την Πολιτική cookies.

Σύνδεσμοι με άλλες Ιστοσελίδες

Το 2’science καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι σύνδεσμοι που περιέχονται στην Ιστοσελίδα της (links, hyperlinks, banners) να παραπέμπουν σε χρήσιμες ιστοσελίδες, σύμφωνες με το υψηλό ποιοτικό επίπεδο και τις απαιτήσεις του 2’science. Δεδομένου ωστόσο, ότι οι ιστοσελίδες μπορούν να τροποποιηθούν με μεγάλη ταχύτητα, το 2’science δεν εγγυάται το επίπεδο και την ποιότητα κάθε εξωτερικής ιστοσελίδας στην οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων που δεν ανήκουν στο ίδια και/ή για τους όρους συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζονται σε αυτές.

Ανήλικοι

Το 2’science δεν συλλέγει πληροφορίες που να αφορούν ειδικά ανήλικους.

Τροποποιήσεις

Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας θα εμφανίζεται εγκαίρως σε αυτήν την Ιστοσελίδα.

Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων

Το 2’science  θα διατηρήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (για παράδειγμα, εάν απαιτείται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους), να επιλύσουμε διαφορές και να επιβάλουμε τις νομικές μας συμφωνίες και πολιτικές.
Tο 2’science θα διατηρήσει επίσης Δεδομένα Χρήσης για σκοπούς εσωτερικής ανάλυσης. Τα Δεδομένα Χρήσης διατηρούνται γενικά για μικρότερο χρονικό διάστημα, εκτός εάν αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της ασφάλειας ή για τη βελτίωση της λειτουργικότητας της Υπηρεσίας μας ή είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να διατηρούμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους.

Δικαιώματα Υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων

Οι χρήστες της Ιστοσελίδας του 2’science διατηρούν το δικαίωμα ενημέρωσης των προσωπικών τους δεδομένων, πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα που διατηρούμε, αντίρρησης και περιορισμού της επεξεργασίας τους από το 2’science, και παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας αναφορικά με τα προσωπικά τους δεδομένα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 έως και 14 του Νόμου 2472/1997. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης θεωρήσει ότι επηρεάζεται με οποιοδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr)

Διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων

Εάν επιθυμείτε τη διαγραφή τυχόν προσωπικών δεδομένων από την Ιστοσελίδα, ή αν έχετε τυχόν απορίες και παράπονα σχετικά με τα δεδομένα σας, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας και να επικοινωνήστε με τους διαχειριστές της Ιστοσελίδας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση 2sciencegr (at) gmail (dot) com ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας.

Αποδοχή όρων

Η χρήση της Ιστοσελίδας του 2’science τεκμαίρεται την αποδοχή από μέρους σας και την παροχή συγκατάθεσης στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με την Πολιτική Ιδιωτικότητας της Εταιρείας μας, παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Πληροφορίες

Για οποιαδήποτε πληροφορία αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και στην περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα από το Νόμο προβλεπόμενα δικαιώματά σας, μπορείτε να απευθυνθείτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση 2sciencegr (at) gmail (dot) com ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας.