Πώς γίνεται η κατηγοριοποίηση των αστέρων με βάση το φάσμα;

Παρατηρώντας έναν αστέρα μέσα από οπτικά τηλεσκόπια λαμβάνουμε φωτόνια. Ανάλογα με την ενεργειακή κατανομή των φωτονίων, δηλαδή το φάσμα του αστέρα, μπορούμε να λάβουμε πληροφορίες για τη θερμοκρασία του αστέρα. Έτσι οι αστέρες μπορούν να κατανεμηθούν σε κατηγορίες ανάλογα με την επιφανειακή θερμοκρασία τους. Κάθε κατηγορία αντιπροσωπεύεται από ένα γράμμα της λατινικής αλφαβήτου. Από το […]

Πώς μετράμε τη διάμετρο των γαλαξιών και τι περιθώρια λάθους υπάρχουν;

Η μέτρηση της διαμέτρου ενός γαλαξία ακούγεται απλή, αλλά δεν είναι. Οι γαλαξίες δεν είναι στερεά αντικείμενα, με καλά καθορισμένες διαστάσεις, αλλά δυναμικά συστήματα που συγκρατούν από χιλιάδες έως δισεκατομμύρια αστέρες. Η πυκνότητα κατανομής αυτών των αστέρων είναι υψηλή στο κέντρο του γαλαξία αλλά ελαττώνεται προς τα έξω, οπότε το όριο όπου αστέρες παύουν να […]

Έχει υλική υπόσταση η ενέργεια;

Η ενέργεια, ως αυτούσια υπόσταση, δύσκολα διαχωρίζεται από το αποτέλεσμά της, επειδή το ίδιο ισχύει για οτιδήποτε στο σύμπαν. Δεν υπάρχει τρόπος να δούμε άμεσα ένα ηλεκτρόνιο ή πρωτόνιο ή οτιδήποτε άλλο παρά μόνο σαν αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασής του με κάτι άλλο.  Στο μακρόκοσμο των αισθήσεών μας συνηθίζουμε να το παραβλέπουμε αυτό επειδή οι αλληλεπιδράσεις […]

Τι είναι η ακτινοβολία Cherenkov; 

Η ακτινοβολία Cherenkov γίνεται αντιληπτή ως μια μπλε λάμψη, η οποία εκπέμπεται όταν τα φορτισμένα σωματίδια (όπως ηλεκτρόνια και πρωτόνια) κινούνται με ταχύτητες μεγαλύτερες από αυτή του φωτός σε ένα συγκεκριμένο μέσο.Το 1958 ο Pavel Cherenkov τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ (το οποίο μοιράστηκε με τους  Ilya Frank και Igor Tamm), καθώς ήταν ο πρώτος […]

Τι είναι η αντιύλη; Και γιατί η ύλη έχει επικρατήσει αυτής στο Σύμπαν;

Κάθε σωματίδιο στη φύση έχει και το αντισωματίδιό* του. Για παράδειγμα, το ηλεκτρόνιο και το ποζιτρόνιο είναι το ένα αντισωματίδιο του άλλου. Είναι πανομοιότυπα μεταξύ τους αλλά το ηλεκτρόνιο έχει αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο και το ποζιτρόνιο το ίδιο αλλά θετικό ηλεκτρικό φορτίο. Όταν ένα σωματίδιο και το αντισωματίδιό του έρθουν σε επαφή εξαϋλώνονται και παράγουν […]

Τι είναι το οπτικό βάθος;

Το οπτικό βάθος ενός μέσου είναι ένα μέγεθος που εκφράζει το πόσο θα μειωθεί η διάδοση της ακτινοβολίας καθώς αυτή περνάει μέσα από το υλικό του μέσου αυτού. Για τον υπολογισμό του, λαμβάνονται υπόψη οι φυσικές ιδιότητες του υλικού, και συγκεκριμένα η πυκνότητά του και οι διαστάσεις του. Πιο συγκεκριμένα, κάθε υλικό έχει έναν συντελεστή […]