Γιατί τα διπλά αστρικά συστήματα παρουσιάζουν επιστημονικό ενδιαφέρον;