Πού οφείλεται και πώς διατηρείται η σπειροειδής δομή κάποιων γαλαξιών;