Το τηλεσκόπιο ακτίνων γ Fermi: ένα παράθυρο στο Σύμπαν των υψηλών ενεργειών