Το ακραίο περιβάλλον πάνω από τους μαγνητικούς πόλους των Πάλσαρ