Κωνσταντίνος Δρουδάκης

Κωνσταντίνος Δρουδάκης

Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και φοιτώ στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Προχωρημένης Φυσικής. Από το 2018 ασχολούμαι με μελέτη και μοντελοποίηση φασμάτων από διπλά συστήματα Ακτίνων-Χ υψηλών μαζών σε συνεργασία με τον καθηγητή Ανδρέα Ζέζα, ενώ μέσα στα καλοκαίρια του 2019 και 2020 βρισκόμουν στο Αστεροσκοπείο του Σκίνακα ως βοηθός ερευνητής. Το 2021 ολοκλήρωσα τη Διπλωματική μου Εργασία με τίτλο “Φασματική και Χρονική Ανάλυση της πηγής Swift J005139.2-721704, ένα παροδικό Be/X-Ray Pulsar”. Ασχολούμαι με τη δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού με θέμα την επικοινωνίας της επιστήμης τόσο στο Ινστιτούτο Αστροφυσικής (IA/ITE), όσο και στην ομάδα 2’Science.

Στο 2’science:

Ασχολείται με τη δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού.