Είναι η Αστρολογία επιστήμη και τι σχέση έχει με την Αστρονομία; – Μέρος Β: Επιστημονική προσέγγιση