Η πιο απομακρυσμένη μαύρη τρύπα στις ακτίνες Χ, Chandra και JWST σε δράση