Κασσιόπη, η βασίλισσα του Ουρανού και η πρόσφατη εικόνα του James Webb