Δεν μπορούμε να μελετήσουμε ένα αστέρι στο εργαστήριο…σωστά;