Στην συγχώνευση αστεριών, όπως στους blue stragglers, τι συμβαίνει με τους αστρικούς πυρήνες;

Μέχρι στιγμής στην βιβλιογραφία έχουν προταθεί δύο σενάρια για την προέλευση των Blue Stragglers. Το πρώτο σενάριο είναι ότι δημιουργούνται μέσω συγκρούσεων, στο περιβάλλον ενός σφαιρωτού σμήνους, διότι εκεί υπάρχει υψηλή πυκνότητα σε αστέρες. Το δεύτερο σενάριο προτείνει την δημιουργία των Blue Stragglers μέσω της εξέλιξης ενός διπλού αστρικού συστήματος, το οποίο ολοένα πλησιάζει και εν τέλη συγχωνεύεται. Και στις δύο περιπτώσεις λόγω της αρχής διατήρησης της στροφορμής ο αστέρας που θα που θα προκύψει θα είναι ταχέως περιστρεφόμενος. Το όνομα Blue Stragglers βέβαια σχετίζεται με το γεγονός ότι αυτοί οι αστέρες βρίσκονται σε ένα διάγραμμα Hertzsprung–Russell αριστερά της Κύριας Ακολουθίας όπου αντιστοιχεί σε πιο θερμούς (μπλε) αστέρες.

Τώρα όσον αφορά τους αστρικούς πυρήνες που συγχωνεύονται πρακτικά σε έναν, μπορούμε να τους μελετήσουμε και να τους προσεγγίσουμε μονάχα με την βοήθεια ορισμένων παραδοχών και προσομοιώσεων. Οι εργασίες έως τώρα έχουν δείξει πως στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι προγεννήτορες αστέρες έχουν πυρήνα ηλίου, ο οποίος διατηρήθηκε και μετά στα υπολείμματα. Επίσης σημειώνεται πως δεν υπάρχει σημαντική ανάμειξη των στοιχείων από τον πυρήνα προς τα εξωτερικά στρώματα, ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για σύγκρουση ή συγχώνευση.

Ενδεικτικές εργασίες για παραπάνω διάβασμα σε προσομοιώσεις με Blue Stragglers είναι:

https://iopscience.iop.org/article/10.1086/303709/fulltext/34956.text.html

http://articles.adsabs.harvard.edu/pdf/2008IAUS..246..326L

Blue stragglers στο ανοικτό αστρικό σμήνος NGC 3766. Image Credit: ESO.