Πώς γνωρίζουν οι φυσικοί για τις πρώτες στιγμές του Σύμπαντος;