Τι μας κοιτάζεις Rosetta πάνω από τον κομήτη; – Μέρος Α;