Αστρικοί πληθυσμοί, άλλη μία κατηγοριοποίηση στην Αστροφυσική