Χαμηλές θερμοκρασίες: από τη Γη στο Διάστημα κι από εκεί στο Σύμπαν