Εσείς θα περνούσατε 60 μέρες και 60 νύχτες … στο κρεβάτι;