Κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση ή κλιματική μεταβολή; Ποια η διαφορά; Τι πιστεύει ο μέσος πολίτης σχετικά με το συγκεκριμένο φαινόμενο; Τι ενέργειες γίνονται -και πρέπει να γίνουν- για την αντιμετώπισή της;