Είναι τα ανοιχτόχρωμα ρούχα καλύτερα για την προστασία από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες; Μέρος B – ορατές ακτινοβολίες