Τι είναι οι “Μαύρες τρύπες απευθείας κατάρρευσης”; Μέρος 2ο – Θεωρητικό μοντέλο