Τι είναι οι “Μαύρες τρύπες απευθείας κατάρρευσης”; Μέρος 1ο – Παρατηρήσεις