Από πού στο Σύμπαν προέρχονται τα… βηρύλλιο και βόριο;