Ποιο είναι το βαρύτερο στοιχείο που έχει δημιουργηθεί μέσω της σύντηξης σε αστέρι;