Ποιος ο ρόλος της αστάθειας ζεύγους στις υπερκαινοφανείς εκρήξεις;