Γιατί κάποιοι κοιτώντας τα αστέρια το βράδυ λένε πως κοιτάζουν “πίσω στον χρόνο”;