Ένας φυσικός στο Fermilab και τα προγράμματα επικοινωνίας της Επιστήμης σε παιδια μειονοτήτων