Τι είναι η σύντηξη και πώς θα αλλάξει τον κόσμο μας; Σύντηξη – Μέρος Α’