Συνθλίβοντας άτομα με τα ισχυρότερα λέιζερ του κόσμου: Σύντηξη – Μέρος Β’