Σύντηξη με τη θερμότερη ύλη και τα ισχυρότερα μαγνητικά πεδία: Σύντηξη – Μέρος Γ’