Τα βαρυτικά κύματα είναι ο πιο “αποδοτικός” τρόπος να παρατηρούμε το σύμπαν.