Πως δημιουργούνται οι πίδακες στους ενεργούς γαλαξίες; Μέρος Α