Ακολουθώντας το φάσμα: Γιατί χρειαζόμαστε παρατηρήσεις σε διαφορετικά μήκη κύματος;