Μπορούν τα βαρυτικά κύματα να μας φανερώσουν πόσο βαρείς είναι οι αστέρες νετρονίων;