Τι είναι η αποπλάνηση του φωτός και ποιο το μέγεθός της σε σχέση με την παράλλαξη, όσον αφορά την τροχιά της Γης γύρω από τον Ήλιο;