Τι θα γινόταν αν μία σύγκρουση με κάποιο αντικείμενο σταματούσε την περιστροφή της Γης;