Πως θα ελεγχθεί πειραματικά η Μ-theory στο μέλλον;