Το σύμπαν μας συνεχίζει να διαστέλλεται, αυτό σημαίνει ότι και αντικείμενα της καθημερινότητας μας διαστέλλονται;