Μπορούμε να κάνουμε μια προσομοίωση όλου του Σύμπαντος;