Γιατί χρησιμοποιούμε «παράξενες» μονάδες στην (Αστρο)φυσική;