Γιατί χρησιμοποιούμε «παράξενες» μονάδες στην (Αστρο)φυσική; – Μέρος Β