Τα δακτυλίδια του Ουρανού και οι εικόνες από το James Webb Space Telescope