Θετικές/αρνητικές επιδράσεις της UV και πρόληψη – Μέρος Γ