Μπορεί το JWST να καταρρίψει τη θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης;