Γιατί πιστεύουμε ότι το σύμπαν διαστέλλεται επιταχυνόμενα;

Για να μελετήσουμε την επιτάχυνση του σύμπαντος, στα απλούστερα μοντέλα, χρειάζεται να έχουμε ανεξάρτητες παρατηρήσεις της απόστασης ενός αντικειμένου (που συνδέεται με τη φωτεινότητα του) και της ερυθρομετατόπισης που υφίσταται το φάσμα του. Η πιο χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση (και η πρώτη παρατηρησιακή επιβεβαίωση της επιταχυνόμενης διαστολής), είναι οι υπερκαινοφανείς εκρήξεις (supernova). Παρατηρώντας την ερυθρομετατόπιση ενός […]

Πώς μπορούμε να ψάξουμε για παραβιάσεις της αναλλοιώτητας Λόρεντζ χρησιμοποιώντας ακτίνες γ;

Η αναλλοιώτητα Λόρενζ σχετίζεται με την αρχή της ειδικής σχετικότητας, να μένουν όλοι οι νόμοι της φυσικής ίδιοι σε αλλαγές αδρανειακών συστημάτων (συστήματα αναφοράς που κινούνται με διαφορετικές αλλά σταθερές ταχύτητες μεταξύ τους). Στην προσπάθεια να βρεθεί μια θεωρία κβαντικής βαρύτητας έχουν προταθεί διάφορες εκδοχές παραβίασης αυτής της αρχής, οι οποίες πηγάζουν από την προσπάθεια […]

Τι είναι η ερυθρομετατόπιση (redshift) στην κοσμολογίά;

Η ερυθρομετατόπιση ενός αντικειμένου είναι η μετατόπιση όλων των γραμμών του φάσματός του προς το κόκκινο. Με άλλα λόγια, τα μήκη κύματος των φωτονίων που λαμβάνουμε γίνονται μεγαλύτερα. Αν θέλουμε να γίνουμε πιο ακριβείς, η ερυθρομετατόπιση υπολογίζεται από τη σχέση: \[\normalsize z = \frac{\lambda_{\rm \pi\alpha\rho}-\lambda_{\rm \epsilon\kappa\pi}}{\lambda_{\epsilon\kappa\pi}}\] όπου λεκπ είναι το εκπεμπόμενο μήκος κύματος μιας φασματικής […]