Τι είναι Υπερσυμμετρία;

Σύμφωνα με τη σωματιδιακή φυσική, κάθε σωματίδιο στη φύση μπορεί να είναι είτε μποζόνιο είτε φερμιόνιο. Τα μποζόνια που έχουν σπιν ακέραιο (0,1,2,…), μπορούν να καταλάβουν πολλά μαζί την ίδια κατάσταση, ενώ γνωστά παραδείγματα αποτελούν το φωτόνιο και το σωματίδιο Higgs που ανακαλύφθηκε πρόσφατα. Από την άλλη, τα φερμιόνια έχουν ημιακέραιο σπιν (1/2,3/2,5/2,…), που σημαίνει […]

Ένα αστέρι πολύ μεγάλης μάζας, όταν καταρρέει βαρυτικά, περνάει “στιγμιαία” από τη φάση του αστέρα νετρονίων πριν γίνει μαύρη τρύπα ή όχι;

Αρχικά πρέπει να σημειωθεί ότι o ακριβής μηχανισμός της δημιουργίας αστέρα νετρονίων ή αστρικής μαύρης τρύπας μέσω μιας έκρηξης υπερκαινοφανούς (core-collapse supernova) δεν είναι απόλυτα κατανοητός και αποτελεί αντικείμενο εκτεταμένης μελέτης μέχρι και σήμερα, κυρίως μέσω προσομοιώσεων σε υπολογιστή. Η έλλειψη κατανόησης οφείλεται τόσο στο ότι είναι τεχνικά δύσκολο να παρατηρήσουμε τις φυσικές διεργασίες που […]

Το σύμπαν μας συνεχίζει να διαστέλλεται, αυτό σημαίνει ότι και αντικείμενα της καθημερινότητας μας διαστέλλονται;

Από τότε που συνέβη το big bang πριν από 13.8 δις χρόνια, το σύμπαν μας διαστέλλεται. Στην πραγματικότητα, η συνεχιζόμενη διαστολή του σύμπαντος σε μεγάλη κλίμακα είναι ένα από τα καλύτερα επιχειρήματά μας για το γιατί ξέρουμε ότι το σύμπαν μας ξεκίνησε από μια πολύ μικρή πυκνή κατάσταση. Ενώ συνεχίζουμε να βλέπουμε άλλους γαλαξίες να […]

Η καμπύλη φωτός και η λαμπρότητα μίας supernova εξαρτάται και από το αστρικό υπόλειμμα (αστέρας νετρονίων ή μαύρη τρύπα) ή μόνο από το περιαστρικό υλικό;

Η καμπύλη φωτός μιας έκρηξης σουπερνόβα εξαρτάται από ένα πλήθος παραμέτρων. Στην παρούσα περίπτωση αναφερόμαστε σε υπερκαινοφανείς τύπου ΙΙ, που το αστρικό υπόλειμμα μπορεί να είναι ένας αστέρας νετρονίων ή μια μαύρη τρύπα. Στις εκρήξεις υπερκαινοφανών τύπου Ι έχουμε πλήρη καταστροφή του λευκού νάνου και το υπόλειμμα δεν περιλαμβάνει κάποιο συμπαγές αντικείμενο. Ανάλογα με τις […]

Τι είναι μια σκουληκότρυπα;

Μια σκουληκότρυπα είναι σαν μια σήραγγα που συνδέει δύο σημεία στο χωροχρόνο. Εάν η σκουληκότρυπα μπορεί να «διαπεραστεί», λειτουργεί ως “συντόμευση” στον χωροχρόνο. Φανταστείτε ότι κρατάτε ένα κομμάτι χαρτί στο οποίο έχετε σημειώσει ένα σημείο σε κάθε άκρο. Τώρα λυγίστε το κομμάτι χαρτί στη μέση, αλλά μην αφήσετε τα άκρα να έρθουν σε επαφή. Εάν […]

Γιατί πιστεύουμε ότι το σύμπαν διαστέλλεται επιταχυνόμενα;

Για να μελετήσουμε την επιτάχυνση του σύμπαντος, στα απλούστερα μοντέλα, χρειάζεται να έχουμε ανεξάρτητες παρατηρήσεις της απόστασης ενός αντικειμένου (που συνδέεται με τη φωτεινότητα του) και της ερυθρομετατόπισης που υφίσταται το φάσμα του. Η πιο χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση (και η πρώτη παρατηρησιακή επιβεβαίωση της επιταχυνόμενης διαστολής), είναι οι υπερκαινοφανείς εκρήξεις (supernova). Παρατηρώντας την ερυθρομετατόπιση ενός […]