Γίνεται ταξίδι στο διάστημα με ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτή του φωτός; Θεωρητικά είναι εφικτό;

Ένα από τα δύο αξιώματα που απαίτησε ο Einstein όταν διατύπωσε την Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας είναι ότι η ταχύτητα του φωτός στο κενό είναι σταθερή για κάθε παρατηρητή, ανεξάρτητα από το αν κινείται η πηγή ή ο παρατηρητής. Το αξίωμα αυτό βασίζεται αφενός σε παρατηρήσεις, όπου διαπιστώθηκε ότι η ταχύτητα με την οποία ταξιδεύει […]

Τι λέει η θεωρία του Big Bang για τις αρχικές στιγμές του Σύμπαντος;

Tο επικρατέστερο μοντέλο στη σύγχρονη κοσμολογία είναι το λεγόμενο Καθιερωμένο Πρότυπο ή ΛCDM. Το Λ αναπαριστά την κοσμολογική σταθερά, η οποία σχετίζεται με την επιταχυνόμενη διαστολή του σύμπαντος ή αλλιώς τη σκοτεινή ενέργεια, ενώ το CDM είναι ακρωνύμιο του Cold Dark Matter, που σημαίνει ψυχρή σκοτεινή ύλη και αναφέρεται στο 85% περίπου της συνολικής ύλης […]

Θα μπορούσε η διαφορική περιστροφή του Ηλίου να επηρεάσει την ένταση της ακτινοβολίας του σε διάφορα χρονικά διαστήματα;

Η ηλιακή ακτινοβολία αναφέρεται στην ενέργεια που δέχεται η Γη από τον Ήλιο. Το ποσό της ηλιακής ακτινοβολίας κάθετα στη μονάδα της επιφάνειας, στο ανώτερο όριο της ατμόσφαιρας, ανά μονάδα χρόνου και στη μέση απόσταση Γης-Ηλίου ονομάζεται ηλιακή σταθερά και εκτιμάται σε 1371 W/m2 που είναι μόλις τα 2 δισεκατομμυριοστά της ακτινοβολίας που εκπέμπει ο […]

Ποια είναι η τιμή της ταχύτητας με την οποία μεταφέρεται η πληροφορία της βαρύτητας;

Η απάντηση έχει ένα θεωρητικό και ένα παρατηρησιακό κομμάτι, οπότε ας τα πάρουμε με τη σειρά. Θεωρητικά, η ταχύτητα της βαρύτητας, εξαρτάται από την εκάστοτε θεωρία. Σήμερα, η επικρατούσα θεωρία είναι η Γενική Θεωρία της Σχετικότητας (ΓΘΣ) του Αϊνστάιν. Σύμφωνα με αυτήν, οι βαρυτικές αλληλεπιδράσεις έχουν πεπερασμένη ταχύτητα. Πιο συγκεκριμένα, διαδίδονται με την ίδια ταχύτητα […]

Πώς γίνεται σε οποιοδήποτε γαλαξία κι αν είμαστε να βλέπουμε ότι είμαστε στο κέντρο του σύμπαντος; Το Big Bang έχει ηλικία 13,5 δισεκατομμύρια χρόνια και τώρα το ορατό είναι 93 δισεκατομμύρια χρόνια. Γιατί τόσο μεγάλη διαφορά στα νούμερα;

Η κεντρική ιδέα με την οποία σχετίζεται η ερώτησή σου ονομάζεται κοσμολογική αρχή. Σύμφωνα με την αρχή αυτή η κατανομή της ύλης στο σύμπαν μας είναι ομοιόμορφη, ενώ ταυτόχρονα το ίδιο το σύμπαν είναι ισοτροπικό, δηλαδή μοιάζει/συμπεριφέρεται το “ίδιο” προς όλες τις κατευθύνσεις.  Η κοσμολογική αρχή φαίνεται πράγματι να ισχύει, αφού αν επιχειρήσει κανείς να […]

Πως θα ελεγχθεί πειραματικά η Μ-theory στο μέλλον;

Τι είναι η Μ-theory (Θεωρία-Μ);   Για να απαντήσει κανείς στο ερώτημα “τί είναι η Μ-θεωρία” πρέπει να ξεκινήσει από την ιστορικά προγενέστερη θεωρία χορδών. Σύμφωνα με τη θεωρία χορδών, τα θεμελιώδη αντικείμενα στο σύμπαν είναι χορδές που ταξιδεύουν στο χωρόχρονο. Οι χορδές αυτές είναι αρκετά μικροσκοπικές ώστε πρακτικά να μην διακρίνεται το μήκος τους και […]