Θα μπορούσε η διαφορική περιστροφή του Ηλίου να επηρεάσει την ένταση της ακτινοβολίας του σε διάφορα χρονικά διαστήματα;