Τι είναι ο χωροχρόνος και ποια είναι τα δομικά στοιχεία του;