Τι είναι η αστρική σκόνη και πώς μπορούν τα τηλεσκόπια να δούνε μέσα από αυτή;